De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau publiek te raadplegen is.

Sinds 1 januari 2018 dient de WNT-verantwoording algemeen toegankelijk op internet (via de website) beschikbaar is voor een periode van ten minste zeven jaar. Hieronder vindt u de WNT-verantwoording van de SAG Zorgontwikkeling BV over de jaren 2017 en 2018.
De WNT verantwoording van de bestuurder van SAG Zorgontwikkeling is te raadplegen via de website van SAG.