Wij zijn een team van enthousiaste (huis)artsen en jeugdverpleegkundigen. Onze missie is om in samenwerking met de ouders de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen.
Wij willen hierbij de ouders zo veel mogelijk in hun eigen kracht zetten zodat zij de regie houden, of weer krijgen in het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Wij stimuleren ouders daarom lichte opvoedingsproblemen zelf op te lossen.
Waar nodig kunnen wij bijstaan in onze coachende en adviserende rol. Onze basishouding is daarbij gelijkwaardigheid en in samenwerking met de ouders zoeken wij naar een passend advies, zo dicht mogelijk bij huis.

Onze kracht is dat velen van ons werken vanuit de gezondheidscentra en zo directe lijnen hebben met de huisartsen, maar ook met kinderfysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten.


Wat doen wij?

Wij volgen de groei en de ontwikkeling van uw kind volgens een door de overheid vastgesteld systeem. Omdat we met dit volgsysteem werken, zien wij u en uw kind met regelmaat tijdens de bezoeken aan ons consultatiebureau.
Tijdens deze consulten ziet u zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige en afwisselend de arts. Zo wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd en kent de verpleegkundige uw kind en zijn of haar achtergrond.