Opvoedingsondersteuning

13 april 2016

Onze verpleegkundigen zijn ook getraind in opvoedingsondersteuning volgens diverse methodes. Ons vertrekpunt is positief opvoeden, waarbij wij de ouders zo veel mogelijk betrekken en stimuleren. Onze verpleegkundigen hebben de volgende programma’s in hun bagage : Triple P/Positief opvoeden niveau 2 – een evidence based methodiek voor opvoedingsondersteuning die uitgaat van het ideaal van positief opvoeden. Lezingen