Huisbezoeken

13 juni 2011

Alle kinderen die in Amsterdam worden geboren, worden na aangifte automatisch aangemeld voor jeugdgezondheidszorg. Kort daarna volgt een eerste huisbezoek. Afhankelijk van de buurt waar het kind woont, gebeurt dat door de verpleegkundige van SAG Jeugdgezondheidszorg of het screenteam van de GGD. Ook als iemand van de GGD langskomt, kunnen ouder voor het vervolg kiezen