22 weken prik

19 november 2019

Bescherm je baby tegen Kinkhoest Vanaf 16 december 2019 kunnen zwangere vrouwen de ‘22 weken prik‘ gratis krijgen bij de Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam. De SAG biedt verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van de maternale kinkhoest-vaccinatie. Waar kun je je laten vaccineren? U kunt zich melden op de onderstaande locaties tijdens het inloopspreekuur OKT Gaasperdam (Reigersbos 309)

Opvoedingsondersteuning

13 april 2016

Onze verpleegkundigen zijn ook getraind in opvoedingsondersteuning volgens diverse methodes. Ons vertrekpunt is positief opvoeden, waarbij wij de ouders zo veel mogelijk betrekken en stimuleren. Onze verpleegkundigen hebben de volgende programma’s in hun bagage : Triple P/Positief opvoeden niveau 2 – een evidence based methodiek voor opvoedingsondersteuning die uitgaat van het ideaal van positief opvoeden. Lezingen

Bezoek aan consultatiebureaus

13 juni 2011

Na de eerste twee huisbezoeken volgt een serie afspraken op het consultatiebureau (CB), volgens een vast oproepschema. Het eerste bezoek aan het consultatiebureau vindt plaats in de vierde week na de geboorte van het kind. Het laatste bezoek is vlak voordat uw kind vier jaar wordt. Daarna draagt SAG Jeugdgezondheidszorg de zorg over aan de

Huisbezoeken

13 juni 2011

Alle kinderen die in Amsterdam worden geboren, worden na aangifte automatisch aangemeld voor jeugdgezondheidszorg. Kort daarna volgt een eerste huisbezoek. Afhankelijk van de buurt waar het kind woont, gebeurt dat door de verpleegkundige van SAG Jeugdgezondheidszorg of het screenteam van de GGD. Ook als iemand van de GGD langskomt, kunnen ouder voor het vervolg kiezen

Rondom de Geboorte

13 juni 2011

Onze dienstverlening begint al zodra de zwangerschap begint. Wij bieden zwangerschapscursussen aan van Rondom de Geboorte. Deze cursussen helpen aanstaande ouders  zich goed voor te bereiden op de bevalling en de eerste tijd daarna. Je kunt hiermee beginnen als je 24-26 weken zwanger bent. Het team van Rondom de Geboorte werkt samen met alle verloskundigenpraktijken