Onze verpleegkundigen zijn ook getraind in opvoedingsondersteuning volgens diverse methodes. Ons vertrekpunt is positief opvoeden, waarbij wij de ouders zo veel mogelijk betrekken en stimuleren.

Onze verpleegkundigen hebben de volgende programma’s in hun bagage :

  • Triple P/Positief opvoeden niveau 2 – een evidence based methodiek voor opvoedingsondersteuning die uitgaat van het ideaal van positief opvoeden.
  • Lezingen Triple P in de gezondheidscentra.
  • SamenStarten – een methodiek om bij jonge kinderen tijdens verpleegkundige consulten op het consultatiebureau psychosociale stoornissen en opvoedingsproblemen te signaleren en zo nodig interventies op gang te brengen.
  • Diverse cursussen vanuit het Ouder- en Kindteam.

Bij bovengenoemde programma’s wordt nauw samengewerkt met alle OKT- partners en waar nodig met alle betrokkenen bij de zorg om een kind.