Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 200
1051 HL Amsterdam

inloopspreekuur woensdag 12.30-13.00 uur
wegen op afspraak (020-581 40 80) maandag 13.00-13.30 uur
Telefonisch spreekuur voor vragen, informatie en advies:
maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur
020-581 40 80