Gezondheidscentrum Holendrecht
Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
inloopspreekuur dinsdag + donderdag 13.30-14.00 uur
Telefonisch spreekuur voor vragen, informatie en advies:
maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur
020-581 40 80