Gezondheidscentrum Borgerstraat
Borgerstraat 86
1053 PW Amsterdam
wegen op afspraak (020-581 40 80)
Inloopspreekuur: donderdag 13.00-13.30 uur
Telefonisch spreekuur voor vragen, informatie en advies:
maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur
020-581 40 80