Gezondheidscentrum Banne Buiksloot
Parlevinker 7
1034 PX Amsterdam
weeginloop donderdag 13.00-13.30 uur
Telefonisch spreekuur voor vragen, informatie en advies:
maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur
020 – 581 40 80