Volwassenen en kinderen moeten in het consultatiebureau veilig zijn. Daarom laten we onze consultatiebureaus regelmatig op veiligheid onderzoeken door een externe partij. Alle opmerkingen worden aan ons gemeld, opgenomen in een plan van aanpak en opgepakt.

Veiligheid komt ook naar voren als het gaat over de persoonsgegevens. Naast de wettelijke geheimhoudingsplicht, hebben we ook nog een Privacyreglement . Daarin staat onder meer beschreven hoe we met het dossier van het kind omgaan, wie de gegevens te zien krijgen en hoe lang gegevens bewaard blijven. De belangrijkste regel is, dat we gegevens pas doorgeven, als de ouder of verzorger daar toestemming voor geeft.

Ondanks alle maatregelen kan het gebeuren, dat er tijdens het huisbezoek, wachten in het consultatiebureau of tijdens het consult iets met ouder of kind gebeurt. We stoppen dit niet in de doofpot, maar laten deze incidenten door onze medewerkers melden aan de leidinggevende. Om te leren en maatregelen te nemen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.