Na de eerste twee huisbezoeken volgt een serie afspraken op het consultatiebureau (CB), volgens een vast oproepschema. Het eerste bezoek aan het consultatiebureau vindt plaats in de vierde week na de geboorte van het kind. Het laatste bezoek is vlak voordat uw kind vier jaar wordt. Daarna draagt SAG Jeugdgezondheidszorg de zorg over aan de GGD.

Onderzoek
Bij de afspraken op het consultatiebureau wordt gekeken hoe het met het kind gaat. Daarbij staat preventie voorop. Onze verpleegkundige en arts doen tests om te kijken of het kind zich goed en gezond ontwikkelt. Hierbij gaat het om het tijdig signaleren van eventuele ziektes en afwijkingen, maar ook om sociale en opvoedingsproblemen. Indien nodig krijgt uw kind extra zorg op maat.

Oproepschema JGZ

In overleg met het consultatiebureau kan worden afgeweken van het oproepschema.